Voorwaarden

Wij werken met soepele voorwaarden. Hieronder staat beschreven hoe wij zorgen dat we jouw lessen zo goed mogelijk kunnen verzorgen.

Proeflessen

Een proefles is gratis en vrijblijvend. Er kan maximaal één proefles per persoon aangevraagd en ingepland worden. Proeflessen zijn niet bruikbaar om iemand cadeau te doen. Wij hebben daarvoor speciale cadeaubonnen.

Inschrijvingen

Inschrijven dient te gebeuren via deze site, op de volgende pagina: https://gitaarlesutrecht.nu/inschrijven. Aan het inschrijven zijn geen kosten verbonden. Vanaf het moment dat je inschrijving is verzonden is deze definitief. Binnen een werkweek ontvang je de eerste factuur via de mail.

Betalingen en termijnen

De betalingen van onze gitaarlessen gaan per factuur via de mail. Betaling is uitsluitend mogelijk door overboeking via je bank. Bij onvoltooide of onvolledige betaling behoudt GITAAR.SCHOOL zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de betaling voltooid is. Indien gewenst kun je de betaling van de lessen spreiden. Bij het 10-lessenpakket kan het bedrag opgedeeld worden in twee termijnen (een termijn is één maand). Bij het 20-lessenpakket kan het bedrag opgedeeld worden in vijf termijnen (een termijn is één maand). Kijk voor de tarieven op deze pagina: https://gitaarlesutrecht.nu/tarieven.

Leerlingen onder 21 jaar

Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW op muzieklessen. Ze zijn wel verplicht een kopie van hun identiteitsbewijs te overhandigen. Wij als muziekschool moeten dit kunnen overhandigen als de belastingdienst daarom vraagt. Wij hebben niet alle gegevens op een identiteitsbewijs nodig, wel je naam en geboortedatum. De rest kun je eenvoudig afdekken via een app. Lees voor meer informatie over veilige identiteitskopieën op de site van de Rijksoverheid.

Opzeggen

Opzeggen kan wanneer het lessenpakket is afgelopen en moet per mail. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Geldigheid lessenpakket

Onze lessenpakketten zijn maximaal één jaar geldig vanaf de eerste factuurdatum.

Lesdag en -tijd

Lessen zijn op wekelijkse basis. Je kan je lesdag en -tijd wijzigen, mits er plek is. Neem hiervoor contact met ons op.

Afmelden voor een les

Je kunt je minimaal 48 uur van tevoren kosteloos afmelden voor een les. Je houdt dan de les tegoed. Ben je later dan 48 uur met afmelden, dan zijn wij genoodzaakt de les in rekening te brengen. Uitzonderingen hiervoor zijn overmachtsituaties, zoals plotselinge ziekte, een ongeluk, et cetera.

Bij afwezigheid van de docent

Mocht de docent onverhoopt afwezig zijn, zorgen wij voor een vervangende docent. De vervangende docent is op de hoogte van de lesstof van de leerling. Mocht er geen vervanger geregeld kunnen worden, bijvoorbeeld door een overmachtsituatie, vervalt de les en houd je de les tegoed.

Aansprakelijkheid

GITAAR.SCHOOL is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan de leerling of zijn/haar eigendommen, tijdens zijn/haar verblijf in ons pand.

Feestdagen en schoolvakanties

Wij geven altijd les, met uitzondering van officiële feestdagen. Met genoeg animo gaan de lessen in de schoolvakanties door. Dit zullen we per vakantie bekijken.

Heb je naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen? Neem dan contact met ons op!